Investigation of the footprints of ecological criteria in a historical minority mansion in Kayseri Talas

Authors

 • Zübeyde Özlem Parlak Biçer Erciyes University

  Z. Ozlem Parlak Bicer, Architect, MSc, PhD, is Professor at Erciyes University, and the Chair of Department of Building Science of Architecture, since 2006. She is an academic member of Erciyes University (since 1996). She is alsothe co-founder of the Argeus Architects in Kayseri. She had been a Guest Researcher at Building Research Institute at Japan, in 2008. She has several papers, articles on the research & development on architecture, building science, construction management, building management, occupational health and safety, education on construction theory, these were published both in national and international journals. She has been the director of many research projects.

DOI:

https://doi.org/10.47818/DRArch.2022.v3i1044

Keywords:

Ecological architecture, Talas, miniority architecture, Karaman Mansion

Abstract

Societies have reflected their cultures and lifestyles through the environment they have shaped. This is also true for minority groups in society. Environmental problems arise due to the use of all resources for cheap and fast production without considering the result of technological developments. Changes in nature, which form the basis of many disaster scenarios, also require urgent measures to be taken in many areas. Efforts should be made to minimize the damage to the environment. In this context, as in many other fields, the number of studies on ecology and sustainability in the field of architecture is increasing day by day. Ecological building designs are the most important reflection of this. In this direction, the development of certification systems and the promotion of ecological structures come to the fore. The research looks at the concepts of ecology and sustainability from a different perspective and traces the ecological architecture through a residential building belonging to minorities that can be qualified as a historical cultural heritage and located in the Yukarı Talas locality of Talas district of Kayseri. In order to produce sustainable designs in places where life is lived, it is considered important to consider the way in which human beings shape the environment in which they live in the historical process, also in minority architecture. Within the scope of the study, the mansion in Talas, Kayseri, which was built in the 19th century and passed from an Armenian family to a Turkish family in the process, was evaluated within the scope of today's ecological architecture criteria and it was found that a significant part of these criteria was met in this building. The mansion is discussed in terms of ecology, energy, economy, indoor environmental quality, health and welfare, innovation, management, land use, transportation, renewable technology, water, environmental pollution, CO2 emission, material and waste criteria. In the study; It has been determined that there are ecological approaches to the historical minority mansion. With reference to the findings, suggestions have been developed to produce ecological, nature-friendly and energy efficient structures for today and the future.

Metrics

Metrics Loading ...

References

 • Arslan, N., Bozkaya, M. V., Terzi, F., Deliballı, Y., Tönük, S., (2016). “Tarihi Çevrelerde Kamusal Mekânların Sürdürülebilirliği Doğrultusunda Kent Dokusuna Duyarlı Tasarım Yaklaşımları- Süleymaniye Örneği”, IV. Çevre Tasarım KongresiTarihi Çevrede Tasarım, 5-6 Mayıs, Kayseri, 97-114,
 • Ayten, M. A., (2016). “Tarihi Çevrede Sosyal Sürdürülebilirlik Kavramı: Safranbolu Örneği”, IV. Çevre Tasarım Kongresi- Tarihi Çevrede Tasarım, 5-6 Mayıs, Kayseri, 49-60,
 • Cheng, J. C. P., & Venkataraman, V. (2013). “Analysis of the Scope and Trends of Worldwide Green Building Assessment Standards”. International Journal of Engineering and Technology, 5(5), 556.
 • Bozdoğan, B., 2003. Mimari Tasarım ve Ekoloji. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • C.I.B., 1999. Agenda 21 on Sustainable Construction, CIB, Rotherdam, Nederlands, İnternet adresi: https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB4162.pdf, (Erişimtarihi: 06.01.2020)
 • Cömert, H., (2010), “19. Yüzyılda Talas”, Mazaka yayınları, Kayseri, ISBN: 9944582670
 • Çetin, S., (2010). “Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik Yansımaları: BurdurÖrneği”, 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, 15-16 Nisan, İzmir, 1-9.
 • Çorapçıoğlu, G., (2016). “Endüstri Mirasımızın Kültürel Sürdürülebilirliği Bağlamında Bir İnceleme: Sinan II Değirmeni ve Çevresi”, IV. Çevre Tasarım Kongresi- Tarihi Çevrede Tasarım, 5-6 Mayıs, Kayseri 61-72,
 • Dedeoğlu, N., 2002 Ekolojik Mimarlık Kapsamında Konut Tasarımlarının İncelenmesi. Yıldız Teknik üniversitesi, fen bilimleri, yüksek lisans tezi, İstanbul
 • Fletcher, S. (1999), Building in Layers, Eco Design Magazine Vol 8, No: 2
 • Gezer, H., (2013). “GelenekselSafranboluEvlerininSürdürülebilirlikAçısındanDeğerlendirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23, 13-31. google earth pro, (2022), “Talas harita”, erişimtarihi: 19.03.2022
 • Gündoğdu, E., Birer, E., (2021), Evaluation of Ecological Design Principles in Traditional Houses in Mersin, ICONARP International Journal of Architecture and Planning, Volume 9, Issue 125-52
 • Haroutunian, R., (2022) “Karaman Ailesi Kişisel Fotoğraf Arşivi ve bilgileri”,
 • Hoşkara, E., Sey, Y., (2016), Ülkesel Koşullar Bağlamında Sürdürülebilir Yapım, İTÜ Dergisi, İnternet adresi: https://ercanhoskara.files.wordpress.com/2013/06/ercan-h.pdf, (Erişim tarihi:18.01.2020)
 • İnanç, T., (2010), Geleneksel Kırsal Mimari Kimliğin Ekoloji Ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi Rize Çağlayan Köyü Evleri Örneği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Kıstır, M. R., Kurtoğlu, D., (2018). “Geleneksel Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi: Ayvalık ve Oxford Evleri Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 83-90.
 • Kışlalıoğlu M, Berkes F. (1994), Ekoloji ve Çevrebilimleri, İstanbul
 • KingSturge, (2009). “European Property Sustainability Matters-Benchmark Tools and Legal Requirements”. http://resources.kingsturge.com/contentresources/library/31/research /2009/01Feb/200220095173_pdf.pdf, (ErişimTarihi: 01.05. 2017).
 • Özgören, H., (2010). “ÇevrePerformansSertifikalarınınFizikselÇevreveMalzemeAçısındanDeğerlendirilmesi”. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 47-88s, İstanbul.
 • Parlak Biçer Z. Ö., Yağmur, Y., Ergüneş, F., (2016). “Tarihi ve Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanların Sürdürülebilir Tasarım Kriterleri Açısından İncelenmesi Örnek Alan: Talas”, IV. Çevre Tasarım Kongresi- Tarihi Çevrede Tasarım, 5-6 Mayıs, Kayseri, 15-26,
 • Parlak Bicer, Z. Ö., Akdağ, F., Ateşoğlu, E., (2018). “Ecological Approaches In Historical Public Buildings; Talas Old American College”, Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, 1 (2), 40-53.
 • Parlak Biçer, (2019), “Gülbenkyan Konağı Kişisel Fotoğraf Arşivi”
 • Parlak Biçer, Z. Ö., Akdağ, F., (2020) “Tarihi Yapılarda Ekolojik Yaklaşımlar; Talas Amerikan Koleji Kampüsü”, Online Journal of Art and Design volume 8, issue 4, October 2020
 • Parlak Biçer, Z. Ö., (2020a), “Karaman Konağı Kişisel Fotoğraf Arşivi”
 • Parlak Biçer, Z. Ö., (2020b), “Karaman Konağı Mimari Çizim Arşivi)
 • Parlak Biçer, Z. Ö., Yağmur, Y., Bektaş, İ., (2020), “Günümüz Ekolojik Tasarım Kriterlerinin İncelenerek Tarihi Yapılardaki Ekolojik İzler İle Karşılaştırılması: Talas-Kayseri Örnek Alanı”, Online Journal of Art and Design, Volume 8, İssue 3, July 2020, Pp. 162-185
 • Parlak Biçer, Z. Ö., (2022), “Karaman Konağı Kişisel Fotoğraf Arşivi”
 • Parlak, R., (2020), “Karaman aileleri ve sahip oldukları Yapıya Ait Sözlü Röportaj”
 • Şenalp, M., (2019), “Karaman Konağı Kişisel Fotoğraf Arşivi”
 • Taşçı, B., Pekdoğan, T., (2018). “Kozbeyli Kırsal Yerleşiminde Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi”, TÜBAV Bilim Dergisi, 11(1), 1-18.
 • Tchamkerten, Astrig, (2017), Caloust Sarkis Gulbenkianthe Man and His Work, Caloust Gulbenkian Foundation Armenian Communities Department, Lisbon, 2017.
 • Teke, S., (2019), “KaramanveGülbenkyanailelerivesahipolduklarıYapılaraAitSözlüRöportaj”,
 • Tuna Taygun, G., (2019). “Konutlar için LEED v.3 ve v.4.1 SertifikaSistemindeMalzemeveKaynaklarınDiyarbakırEvleriÖrneğindeİrdelenmesi”, MEGARON Dergisi, Sayı 14(4), s.611-622.
 • Ulubaş, A., Kocabaş, A., (2016). “Sürdürülebilir Kentsel Koruma Yaklaşımı Bağlamında Eyüp Tarihi Dokusunun İrdelenmesi”, IV. Çevre Tasarım Kongresi Tarihi Çevrede Tasarım, 5-6 Mayıs, Kayseri, 73-84,
 • Yanar, N., (2016). “Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Konya Mengüç Sokak Örneğinde İncelenmesi”, IV. Çevre Tasarım Kongresi- Tarihi Çevrede Tasarım, 5-6 Mayıs, Kayseri, 115-126,
 • Yavaşcan, E. E., Urak, G., Ayçam, İ., (2016). “Geleneksel Sokak Dokusunun Sürdürülebilirliği: Niğde Kadıoğlu Sokağı”, IV. Çevre Tasarım Kongresi- Tarihi Çevrede Tasarım, 5-6 Mayıs, Kayseri, 127-138,
 • Yılmaz, A. (ed), (2016), “Ermeni Ve Rum Kültür Varlıkları İle Kayseri”, S 30-35., MAS matbaacılık, İstanbul, ISBN 978-605-66011-4-9
 • URL1: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/bir-koleksiyoncu-olarak-bay-yuzde-bes-kalust-gulbenkyan-4482680, 18.03.2022
 • URL 2: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalust_G%C3%BClbenkyan, erişim tarihi:18.03.2022

Downloads


Published

2022-04-30

How to Cite

Parlak Biçer, Z. Özlem. (2022). Investigation of the footprints of ecological criteria in a historical minority mansion in Kayseri Talas. Journal of Design for Resilience in Architecture and Planning, 3(1), 63–81. https://doi.org/10.47818/DRArch.2022.v3i1044

Issue


Section

Research Articles